Haberler

≡

Atık Yönetiminde İş Güvenliği

Doğru ve güvenilir uygulamalar yapan Endüstriyel Atık Yönetim Tesislerinin geri dönüşüm ve geri kazanım faliyetleri ile çevre ve ekonomiye katkısı yadsınamaz ölçüdedir.

COVID-19 ve Çevre ile İlişkisi

COVID-19 salgını, sağlıklı toplumsal yaşamın sağlıklı çevresel sisteme bağlı olduğunu daha da açık bir şekilde görmemizi sağladı. Ve bu salgınının dünya çapında insan hayatı üzerinde önemli etkileri oldu.

Pandemi Döneminde Atıklar ve Geri Dönüşüm

COVID-19 Salgını, plastik üretimi ve tüketiminde ve plastik atıklarda önemli değişikliklere neden oldu.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin "Sıfır Atık"

Covid-19'un Enerji ve Çevre Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri

Yale Üniversitesi liderliğinde yapılan bir araştırma; salgının tetiklediği ekonomik gerilemenin, temiz enerjiye yapılması planlanan uzun vadeli yatırımlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceğini söylüyor.

Covid 19 ‘un Türkiye’de Üretime Etkisi

Her ne kadar salgının kısa vadeli olumsuz etkileri olsa da salgın, endüstrinin bütün unsurlarını, müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceğine yönelik proaktif olarak düşünmeye ve endüstri içinde dayanışmanın geliştirilmesine de yönlendiriyor.

Yeni Normalde Atık Yönetimi

Covid-19’un hayatımıza girmesi ile tüketim alışkanlıklarımız da değişim gösterdi.

TSE Tarafından Yayınlanan COVID-19 Kılavuzu Sanayi Kuruluşlarına Rehber Oluyor

TSE uzmanları tarafından sanayi işletmelerinin Covid – 19 ile mücadelesinde rehber olmak üzere yayınlanan Covid -19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, getirdiği tedbirler ile sanayi işletmelerinde tüm paydaşların sağlığını gözetiyor

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca, Yılın İlk 4 Ayında 93 Bin Ton Plastik Ambalaj Atığı Toplanarak Yaklaşık 100 Milyon Lira Ekonomiye Kazandırıldı

Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalarca toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek plastik ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünleri üretiminde kullanılıyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 05.05.2020 Tarihinde "Çevre Laboratuvarları Dikkatine" Yayınlanan Duyuru

Bilindiği üzere; Bakanlığımızdan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre yetki almış olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının sahada yapacakları ölçüm, analiz ve numune alma faaliyetleri koronavirüs salgını...

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından 04.05.2020 Mayıs Ayı Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği, Bakanlığımızdan...

Metal Geri Kazanımı

Demir - Çelik sektörü başta olmak üzere tüm metal türlerinin üretimi ülkeler için kalkınmanın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisidir.

Genelge İle Alınan Tedbirlerle Maske ve Eldivenler Doğru Bertaraf Edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Maske ve Eldiven atıklarının bertarafında "72 saat" kuralı getirdi.

Atık Beyanları Hakkında

2019 yılı atık beyanlarının Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi işlemi, 01.01.2020 tarihinde başlamış olup, en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Süreko, Atıkların Alternatif Yakıt Olarak Kullanılmasını Sağlıyor

Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapan Recydia Grup bünyesinde yer alan Süreko, Türkiye’nin ilk özel entegre endüstriyel atık geri kazanım ve bertaraf tesisi ile 10 yıldır faaliyet gösteriyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 26.12.2019 Tarihinde Yayınlanan Duyuru

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26.12.2019 ) tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 27.12.2019 Tarihinde ADR Taşıma Evrakı ile İlgili Yayınladığı Duyuru

Taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar...

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 12.09.2019 tarihinde yayınlanan duyuru

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesi zorunludur.

Hedef 1 Milyon Fidan

"Hedef 1 Milyon Fidan" projesi kapsamında İzmir’imizi tekrar ağaçlandırabilmek için tüm çalışma arkadaşlarımız adına 500 fidanla katkıda bulunuyoruz.

Yurtdışından Kaçak Olarak Getirilen Sigaralar Süreko tesislerinde imha edildi

Yurtdışından kaçak olarak getirilen 100 bin adet sigara ve 10 ton nargile tütünü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Sıfır Atık Yönetmeliği Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, pek çok kurum ve kuruluşun projeye dahil olmakla sorumlu tutulacağı "Sıfır Atık Yönetmeliği" yayınlandı.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe girdi

11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge" yürürlüğe girdi

Çevre Ve İklim Değişikliği Konulu Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Süreko Katkıları İle Folkart Sanat Galerisinde Yapıldı.

İzmir çevre ve şehiricilik il müdürlüğü tarafından süreko katkılarıyla düzenenen "çevre ve iklim değişikliği" konulu fotoğraf yarışması ödülleri folkart sanat galerisinde yapılan törenle sahiplerine verildi.

Gökçeören Ulupınar Ortaokulu Öğrencilerini Tesisimizde Ağırladık

Süreko, sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratma vizyonu kapsamında Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencilerini Kula'daki Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi'nde ağırladı.

Türkiye'de Çevre Etiketi Dönemi

Ulusal Çevre Etiketi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekstil, seramik, temizlik kağıdı ürünleri için gerekli kriterler yayımladı.

Süreko Müşterileri Adına Bin Fidana Can Verdi

Süreko Atık Yönetimi olarak, sürdürülebilir çevre bilinci doğrultusunda 2018 yılında atıklarının Süreko güvencesinde yönetilmesini tercih eden müşterilerimiz için 1000 adet fidan bağışında bulunduk.

Sıfır Atık Yönetimi Revize Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen; pek çok kurum ve kuruluşun projeye dahil olmakla sorumlu tutulacağı Sıfır Atık Projesi ne ait revize yönetmelik taslağı yayınlandı.

Floresan Lambaların İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkileri

Floresan lambalar günlük hayatımızda aydınlatma gereci olarak kullanılan ampul çeşididir.

Saha Atık Yönetimi

Saha Atık Yönetimi firmaların üretim ve işletim faaliyetleri sonucunda oluşan tüm atıklarının tek elden yönetilmesi işidir.

Asbest Atığı ve Bertarafı

Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileşimindeki bir grup mineralin ortak adıdır.

Tehlikeli Atık Taşımacılığı

Tehlikeli atıklar; tehlikeli madde kapsamına giren ve kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre açısından risk teşkil eden atıklardır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi ve Ekonomideki Yeri

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) atıkların hammadde olarak kullanılması ile alternatif yakıtlara verilen isimdir. İsminde “yakıt” kelimesi geçmesine rağmen mevzuatımıza göre halen atık olarak kabul edilmektedir.

9. TÜRKTAY Paneli Başarıyla Gerçekleşti

9. TÜRKTAY Paneli, “Ekonomide Atık - Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17 - 18 Ekim 2018 Tarihlerinde Ankara HILTON-SA ‘da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yürütülen Sıfır Atık Zirvesi Gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi 1 Kasım 2018 tarihinde Sıfır Atık Zirvesi ile tanıtıldı. Projenin hedefi ve öneminin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sayın Emine Erdoğan tarafından anlatıldı.

Atık Üreticileri İçin Mobil Atık Taşıma İşlemleri Rehberi

https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris kısmından firma yetkilisi tarafından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak firma aktifleştirilir ve firma tesisi ecbs sistemine aktarılır.

Atık Üreticileri İçin Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı Rehberi

Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynırları için il müdürlüğünden geçici depolama izni almaları gerekir.

Hurda Araç Teşviki Uygulaması Başladı

16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Naylon Poşet Paralı Oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Süreko, 2018 de de fosil yakıt kullanımı ve karbon salınımının düşmesine katkı sağlamayı hedefliyor

Cementir Holding’e bağlı Recydia Atık Yönetimi Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Süreko, geçen yıl 136 bin ton dolayında atık işledi.

Süreko, 2017 Yılında 13 Bin Ton Alternatif Yakıt Üretti

Endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı hizmeti veren Süreko, 2017 yılında 136 bin ton atık işledi.

Süreko, bu yıl ‘RDF’ üretiminde yüzde 100 kapasite artışına gitti

Süreko, bu yıl Manisa Kula’daki fabrikalarında alternatif yakıt üretimini yüzde 100 artırarak 10 ton/saat kapasitesine ulaştı.

Tüpraş İzmir Rafinerisi Çevre Birimi Yetkilileri Süreko’yu Ziyaret etti

Tüpraş İzmir Rafinerisi Teknik Emniyet Çevre Müdürlüğü yetkililerinden Serkan Keklik ve Murat Akgül, Süreko Atık Yönetimi firmamızı ziyaret etti.

8. Türktay Panelindeydik

Recydia A.Ş. nin de sponsoru olduğu ve aynı zamanda 2 farklı alanda konuşmacı olarak katıldığı 8. Türktay Panelindeydik

Recydia'nın Genel Müdürlüğü görevine Enrico Friz atandı.

Türkiye’nin Atık Yönetimindeki lider firmalarından Recydia A.Ş., Genel Müdürlük görevine Enrico Friz’in atandığını duyurdu.

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Sergisine katıldık

DEÜ Mühendislik Fakültesi Bölüm Fuaye Alanları’ında 9 Haziran’da gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği...

Menderes'te Öğrencilere Geri Dönüşüm ve Çevre Eğitimi

SÜREKO tarafından, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında 8 Haziran ‘da İzmir Menderes Gazi İlkokulu’nda eğitim gören

Recydia AB Çevre Ödülleri’nde “Ürün/Hizmet Kategorisi” birincisi oldu

Sürdürülebilirlik için İnovasyon - Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı 2016 Dönemi Çevre Ödülleri Türkiye birincileri

Recydia, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nin Türkiye’deki finalistleri arasında yer aldı

Ülkemizde Atık sektörünün lokomotif firmalarından biri olan Recydia A.Ş., İstanbul Kömürcüoda’daki yatırımı

Yeni yıl vesilesi ile geçmişin muhasebesi ve sektörün geleceği...

Ömür defterimizden bir yaprak daha düşüyor ve yeni yıla umutla giriyoruz...

Süreko birlikte çalıştığı nakliye firmaları için ADR Semineri düzenledi

Güvenilir Atık Yönetimi sloganıyla yola çıkan Süreko A.Ş., atıkların yalnızca geri kazanımı ve bertarafıyla...

Manisa Valisi Süreko'yu ziyaret etti

7 yıl önce Manisa’nın Kula ilçesinde kurulan Ege Bölgesi’nin ilk entegre geri kazanım ve bertaraf tesisi...

İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencileri Katı Atık Tesisini gezdiler

Endüstriyel atık nedir, nasıl geri dönüştürülür ve tesisin genel işleyişi hakkında bilgiler verdiği sunumla başlayan teknik gezide...

Bangladeş Heyeti gemi geri dönüşümü için Süreko’daydı

Avrupa Birliği’nin gemilerin sadece "çevre ve iş sağlığı açısından istenilen yükümlülükleri yerine getiren ülkelerde sökülmesi" kararı...

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'nin 7.'si gerçekleşti

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Bu Yıl Gaziantep’teydi

VI. Türk Alman Katı Atık Günleri - TAKAG 2015

Recydia A.Ş., bünyesindeki Hereko A.Ş. ve Süreko A.Ş. ile beraber bu yıl altıncısı düzenlenen TAKAG’2015’e...

Süreko Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Komitesi'ni Kula Tesisi’nde ağırladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Çevre Komitesi 29.04.2015 Çarşamba günü Süreko Kula tesisindeydi...

Süreko’dan Şah Süleyman Camisine çimento bağışı

İnşaatı devam eden Şah Süleyman Camii için Süreko’dan anlamlı destek...

REW 2014 10. yılında yoğun ilgiyle karşılandı

Bu yıl 10.’su düzenlenen REW 2014 Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı’na...

Süreko A.Ş. Öğretmenler Günü’nü Kulalı eğitimcilerle kutladı.

Farklı atıklara farklı çözümler sunmaya devam eden Süreko A.Ş. Öğretmenler Gününde...

TAYÇED Yönetim Kurulu Süreko faaliyetleri hakkında briefing aldı

TAYÇED Yönetim Kurulu 4 Temmuz 2013 Perşembe günü SÜREKO A.Ş.’nin Kula’da bulunan...

Atık ve Yenilenebilir Enerji Grubu Şirketleri, REW 2013 Fuarı’na damgasını vurdu!

Atık ve Yenilenebilir Enerji Grubu Şirketleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 13 – 16 Haziran...

Süreko web sitesini yeniledi

Süreko Atık Yönetimi A.Ş. websitesini yeniledi.

Tehlikeli Atık Taşımacılığı Semineri

Süreko Atık Yönetimi A.Ş. Türkiye çapında hizmet veren tehlikeli atık taşıma lisanslı nakliye...

Süreko'ya kardeş okul

Manisa'da Valiliğin başlattığı "Kardeş Okul-Kardeş Kurum" projesi kapsamında 27 Ocak 2012 Cuma...

Süreko, Kalder'e ana sponsor oldu

“Kalder Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi” Sempozyumu, Süreko Atık Yönetimi A.Ş. Ana Sponsorluğunda gerçekleşti...

Kula Entegre Tesis ziyareti, Manisa

Çevre Mühendisleri Odası izmir Şube Başkanı Sn. Vildan Gündoğdu, Süreko Atık Yönetimi A.Ş.’yi ziyaret etti.

Öğrencilerin Süreko tesis ziyareti, Ankara

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulu’ndan 4 sınıf, Süreko’nun Ankara tesislerini ziyaret etti.

Çevre Firmaları Toplantısı, İzmir

Süreko’nun ev sahipliğinde, İzmir ve Türkiye genelinde atık yönetiminde gelinen noktayı...

Kula Tesis Bilgilendirme Toplantısı, Manisa

Süreko A.Ş., Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın, Kula İlçe Başkanı...

2. Aile Günü Etkinliği, Kula Tesis, Manisa

Süreko A.Ş.’nin bu yıl 2. sini düzenlediği “Aile Günü” Etkinliğine,...

Sanayici teknik gezisi, Kula Entegre Tesis

İzmir’in ve Manisa’nın önde gelen sanayi firmalarının Çevre ve İş Sağlığı birim yöneticilerini, ...

REW 2011 Fuarı, Tüyap İstanbul

REW 2011 (7. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı) fuarında Sizlerleydik...

Okulların Kula Entegre Tesis gezisi, Manisa

Kula’da yer alan Kenan Evren, Dört Eylül, Rafet Üçelli ve Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri,...

Manif İK Fuarı, Manisa

Süreko A.Ş., MANİF'11 İnsan Kaynakları İstihdam ve Mesleki Eğitim Fuarı’nda iş hayatını...

Enfekte-Tıbbi Atıklar Çalıştayı, İzmir

Prof. Dr. İbrahim Alyanak, DEÜ Prof. Dr. Delia Sponza, DEÜ Prof. Dr. Ayşegül Pala ve ...

Atık Sempozyumu, Antalya

Çevre Sempozyumu, İzmir

Süreko A.Ş. Şirket Müdürü Galip Tekiner, “Yeni Çevre Yönetmelikleri ve Getirdikleri” Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı.

“Çevre Yönetimi Projesi”, Ankara

Mehmet Kurt (Ankara Vali Yardımcısı) ve Zeki Şaltu (Ankara İl Çevre ve Orman Müdürü) ...

OSB Çevre Zirvesi

ÇOB Müsteşar Yrd. Sedat Kadıoğlu ve ÇOB Çevre Yönetimi GM Yrd. Eyüp Yahşi ile ...

Tekirdağ Arıtma Çamurları Çalıştayı

Süreko A.Ş., Tekirdağ İli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda sanayiciler ile biraradaydı.

Esenyazı İlköğretim Okulu'ndan teşekkür

Esenyazı İlköğretim Okulu'ndan teşekkür

TAKAG 2010, İzmir

IWES 2010, İstanbul

Hava Kirliliği Sempozyumu, Ankara

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, hava kirlenmesi ve ...

Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir

İzmir İl ve Çevre Orman Müdürlüğü ve TAIEX/AB, 12-13 Ekim 2010 tarihleri arasında İzmir’de ...

15. Kula Kurtuluş Şenlikleri, Manisa

Süreko, 15. Kula Kurtuluş şenlikleri kapsamında, Entegre Tesisi’nin de bulunduğu ...

Süreko tesis açılış töreni, Kula

Süreko “Ege Bölgesi Endüstriyel Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” Açılışı, ...

Tehlikeli Atık Çalıştayı, Manisa

Manisa İl ve Çevre Orman Müdürlüğü ve TAIEX/AB’nin 16-17 Haziran 2010 tarihleri ...

REW Fuarı, Tüyap-İstanbul

Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim A.Ş. Olarak REW 2010 Fuarında Sizlerleydik!

1