Sıfır Atık

Sıfır Atık

≡

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen; Sanayi tesisleri, İş Merkezleri, Plazalar, Alışveriş Merkezleri, Sağlık Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri dahil olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun projeye dahil olmakla sorumlu tutulacağı ‘Sıfır Atık Projesi’ne ait revize yönetmelik taslağı yayınlandı. Bu taslağa göre kurum ve kuruluşların proje kapsamında sorumlulukları ve sisteme dahil olma takvimleri belirlendi. 

Sıfır Atık Projesinde tanımlandığı şekli ile atık üreticisi olan kurum ve kuruluşların;

  • Geri dönüşümlü tüm atıklarının işlenerek hammadde olarak değerlendirilmelerini temin etmek üzere çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmelerini sağlamakla,
  • Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarının ise çevre ile uyumlu yöntemler ile bertaraf edilmelerini temin etmek üzere lisanslı tesislere gönderilmelerini sağlamakla

Yükümlü oldukları belirtilmektedir. 

Süreko Atık Yönetimi olarak konusunda deneyimli uzman ekibimiz ve Entegre Atık Geri Kazanım ve Bertaraf tesisimiz ile hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, yüksek kalitede, esnek ve 360 derece atık yönetimi anlayışı ile tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınızın yönetiminde: 

  • Eğitim / bilinçlendirme faaliyetleri ve sistemin kurulması
  • Üretim alanınız içinde atık oluşum noktalarından başlayarak atıklarınızın ayrıştırılması ve toplanması
  • Üretim sahanızda toplanan atıkların atık alanınıza taşınması
  • Atık alanınızda atıkların türlerine göre sınıflandırılması
  • Atık sahanızda düzen ve organizasyonunun sağlanması
  • Atıklarınızın saha içinde ve dışında lojistik operasyonlarının yönetilmesi
  • Atık operasyonlarınızın günlük olarak raporlanması
  • Atıklarınızın geri dönüşüm / geri kazanım ve bertarafının sağlanması 

konularında destek olabiliriz. 

Sıfır Atık Yönetmelik  tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.