Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapan Recydia Grubu’nun bünyesinde yer alan Süreko A.Ş., “Ege Bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi” için, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 09.05.2008 tarih ve 1489 sayılı “ÇED Olumlu” belgesini almıştır.

Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretimi A.Ş., Manisa’nın Kula ilçesinde 01.09.2009 yılında kurulmuştur.

Süreko’nun önceliği atıkları geri kazanmak/geri dönüştürmek ya da atıktan enerji üretmektir. Güvenli ve kontrollü atık yönetiminde, başka hiçbir uygulanabilir seçenek kalmadığında, tercih edilmesi gereken en son yöntem düzenli depolamadır. Süreko, düzenli depolanacak atık miktarını en aza indirmeyi hedeflemekte, sürdürülebilir atık ve kaynak yönetiminin en etkin, kanıtlanmış ve yenilikçi teknolojilere dayandırılmasının gerekliliğine inanmaktadır.

Geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık türleri için, son çare olarak kontrollü düzenli depolama hizmeti veren Süreko, müşterilerine en gelişmiş normlara uyumlu düzenli depolama alanları sunmaktadır. Süreko, Türkiye’de endüstriyel atıklar için düzenli depolama uygulaması yetkinliğine sahip olan ilk özel şirkettir.

Süreko’nun mevcut geri kazanım ve bertaraf olanaklarına ek olarak metal geri kazanım ve kontamine ambalaj geri kazanım tesisleri devreye alınmıştır. Bunlara ek olarak, biyo kurutma yatırımı da tamamlanmıştır. Süreko, Pirolize dayalı atıktan enerji üretim tesisi için yatırımlarına yoğun bir şekilde devam etmekte olup, endüstriyel müşterilerin beklentileri doğrultusunda yeni iş geliştirme projeleri üzerine çalışmaktadır.

Süreko, entegre atık yönetim metodlarının yanında planlı atık lojistik hizmeti de vererek, müşterilerine A’dan Z’ye hizmet sunmakta ve operasyonel mükemmellik sağlamaktadır. Süreko güvenilir ve sürdürülebilir entegre çözümler garanti ederek, çevreyi korumaya ve her türlü kirliliği önlemeye yardımcı olmaktadır.

Recydia A.Ş. ve bünyesindeki Süreko A.Ş., Türkiye’nin çimento sektöründe faaliyet gösteren saygın kuruluşlarından Çimentaş Grubu’nun iştirak şirketleridir.