Haberler

≡

Atık Beyanları Hakkında

2019 yılı atık beyanlarının Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi işlemi, 01.01.2020 tarihinde başlamış olup, en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın bildirimini içerecek şekilde en geç Mart ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. 

Atık üreticilerinin, yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. Üreticiler, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup onaylayarak çıktı alabileceklerdir.

atık_beyanları_hakkında

5 Mart 2020 Perşembe

Tüm Haberler