Haberler

≡

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe girdi

11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin  Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge" yürürlüğe girmesi ile  3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

11/06/2019 tarihli yeni yönergenin yürürlüğe girmesi ile  pek çok değişikliğe gidilmiş olup; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)  başvurusu için 50 ton muafiyeti kaldırılmış olup aşağıdaki maddeyi kaşılayan tüm işletmelere TMFB alma zorunluluğu getirilmiştir.  

TMFB alma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.

Tüm Yönerge için lütfen tıklayınız.

tehlikeli_madde_faaliyet_belgesi_duzenlenmesine_ilişkin__usul_ve_esaslar_hakkında_yonerge_yururluğe_girdi

25 Haziran 2019 Salı

Tüm Haberler