Haberler

≡

Floresan Lambaların İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkileri

Floresan lambalar içerik olarak civa buharı doldurulmuş cam tüplerden oluşmaktadır. İçerdiği civa nedeni ile de insan sağlığına ve çevreye olan etkileri çok önemli.

Floresan lambaların ömrü tükendiğinde, gelişi güzel çöpe atılması, kırılması, patlaması sonucunda içerisinde bulunan civa ağır metali serbest kalarak havaya dağılır. Havaya karışan civa solumayla, deri yoluyla veya yiyeceklerin üzerine tutunarak vücudumuza girebilmektedir. Ömrü tükenen floresan lambaların bu tehlikelerinden korunabilmek için uygun biçimde paketlenerek yetkilendirilmiş bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekmekte.

Floresan lambalar kırıldığında, çıkış noktalarından civa çıkarak havaya karışacağı için elektrik süpürgesi kesinlikle tutmamalı, kapalı alanda bulunuyorsanız kapıları ve pencereleri açrarak temiz havanın içeri girmesini sağlamalısınız. Kırılan camlara çıplak elle asla dokunulmamalı, eldiven kullanarak toz kaldırmayan faraş tarzı süpürge veya hafif nemli bezle tozları toplanmalı ve bu kırıntılara temas eden her malzemeyi plastik torbalara koymalısınız. Plastik torbayı sıkıca bağladıktan sonra  bertaraf edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir bertaraf tesisine göndermelisiniz.
 

Floresan Atıklarının İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkileri

 • Kanserojenler arasında sınıflandırılmaktadır. 
 • Bir çay kaşığının 70’te biri civa bile 80,000 m2 ‘lik bir göldeki suyu kirletip yaşayan balıkların yenmesini engeller.
 • Beyin ve böbreklere zarar verir. 
 • Anne sütüyle çocuklara geçme riski vardır.
 • Sinir sistemi, civanın tüm formlarına karşı çok duyarlıdır. 
 • Yüksek miktarlarda maruziyet beyinde, böbreklerde ve fetus gelişiminde kalıcı zararlara neden olabilir. 
 • Beyin fonksiyonlarına yapacağı etkiyle irritabilite, ürkeklik, titreme, görme ve duyma kusurları ve bellekte zayıflama ortaya çıkabilir. 
 • Kısa süreli ve yüksek düzeyde maruziyet durumunda akciğer hasarı, bulantı, kusma, ishal, tansiyon yüksekliği, deri döküntüleri ve gözde irritasyon meydana gelebilir. 
 • Yeni doğan ve fetusta, civa, beyin gelişiminde gerilik, zeka geriliği, körlük ve konuşamamaya neden olabilir. 
   

Floresan Atıklarının Yönetimi 

Floresan atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 te "20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar"  olarak tanımlanmış olup bertarafı Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre lisans almış tesisler tarafından sağlanmalıdır. 

 "20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar" Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4 te A harfi ile kodlanarak kesin tehlikeli atık olarak belirlenmiştir. 
 
Tüm tehlikeli atıklarda olduğu gibi floresan atıklarının nakliyesi Atıkların Kara Yolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında lisans belgesi almış taşıma firmaları ve bu firmalara ait lisanslı araçlar tarafından ADR Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Floresan atıkları mümkünse kendi paketlerinde, daha büyük bir dış ambalaja yatay konularak nakliye esnasında kırılmaya mahal vermeyecek şekilde paketlenmelidir. 
 

SÜREKO’da Floresan Bertarafı Nasıl Yapılmaktadır?

Süreko Atık Yönetimi,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı konusunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak Türkiye'de tüm kurum ve kuruluşlara endüstriyel atık bertarafı ve geri kazanım hizmeti yanında floresan atık bertarafı hizmeti de vermektedir. 

OSHA ve ACGIH standartlarına uygun olarak geliştirilmiş Bulb Eater® sistemi ile kullanılmış veya ömrü bitmiş olan çevreye ve insan sağlığına zararlı floresan lamba atıkları Süreko bünyesinde güvenli bir şekilde imha edilmektedir.

İmha sistemi 3 aşamalı filtre ve konteyner sisteminden oluşmaktadır. Sistemden geçirilen floresan lambalar, kırılarak çok küçük parçalara ayrılır. Civa içerikli cam parçalar ve diğer parçalar konteynır içinde toplanır. Kırılma işlemi esnasında açığa çıkan civa buharı ve toz emisyonları 3 aşamalı filtre sisteminde tutulur.

İlk aşamada Partikül Filtre ile toz ve civa partiküllerinin %99’unu tutulur. Ardından yüksek etkili HEPA filtre ile kalan partiküllerin %99,99’u tutulur. Bu noktada, hava temizlenmiştir fakat içinde hala civa buharı bulunabilir. Buna önlem olarak da; civa buharı konteynerdeki filtrasyon işleminden sonra, üçüncü ve son filtrasyon sistemi olan Aktif Karbon filtresine gelir. Aktif Karbon filtresi sadece civa buharını tutmakla kalmaz, ayni zamanda civayi nötralize ederek, toksik etkili civa buharını zararsız cıva sülfide dönüştürür. Temizlenen hava egzost menfezinden dışına atılır. Varil de toplanan civa içerikli parçaların düzenli depolama ünitesinde bertarafı yapılır. 

Kurumunuzun bulunduğu bölgeye bağlı olarak web sitemizde Ekibimiz sayfasından ilgili yetkili ile görüşerek floresan atıklarınız ve diğer endüstriyel atıklarınızın yönetimi konusunda detaylı bilgi sağlayabilirsiniz.  

floresan_lambaların_insan_sağlığına_ve_cevreye_etkileri

20 Şubat 2019 Çarşamba

Tüm Haberler