Haberler

≡

Saha Atık Yönetimi


Saha Atık Yönetimi firmaların üretim ve işletim faaliyetleri sonucunda oluşan tüm atıklarının tek elden yönetilmesi işidir. Sistemde asıl amaç, tesislerin üretimlerine odaklanmalarını sağlayarak bertaraf/geri kazanım/imha yükümlülüklerini firmaları en az yoracak şekilde sonuçlandırmak ve raporlama faaliyetlerine destek olmaktır. 

Saha Atık Yönetimi, atığın üretildiği anda başlar, nihai geri kazanım / bertarafına kadar olan sürecin tamamının yönetimini kapsar. 

Tam kapsamda yapılan bir Saha Atık Yönetimi’nde atıklar;
Üretildiği noktada türlerine göre kaynakta ayrıştırılır.
Tesis iş güvenliği ve üretim faaliyetlerine uygun şekilde kurulacak bir sistem ile atık alanına taşınır.
Atık alanında deneyimli ve eğitimli personeller yardımıyla ilgili bölümlere ve/veya atık alanına uygun şekilde planlanmış makine / ekipmanlara aktarımı gerçekleştirilir 
Sevkiyata hazır hale getirilir. 
Sevkiyat planlaması yapılır.
Türlerine uygun bertaraf / geri kazanım işlemine tabi tutulacak şekilde sevkiyatları tamamlanır. 


Saha Atık Yönetiminde Raporlama 

Saha Atık Yönetimi hizmetinin en önemli noktalarından biri atıkların anlık takibinin ve raporlamalarının yapılmasıdır. Atık alanına gelen ve çıkışı yapılan tüm atıklar tartım işlemine tabi tutulur ve üretim akışına bağlı olarak ne kadar atık oluştuğu her an takip edilebilir şekilde raporlama yapılır.   


Saha Atık Yönetimi’nde SÜREKO

Saha Atık Yönetimi, atığın yaşam döngüsünün tamamını kapsadığından ve atık üreticisinin sorumluluğu atık kendi tesisinden çıktıktan sonra da devam edeceğinden nihai bertaraf / geri kazanım tesisleri sistemde önemli bir konumdadır. 

SÜREKO, Manisa Kula’da yer alan entegre atık yönetim tesisi ile Saha Yönetimi Hizmetinin son ayağında da Müşterilerine hizmeti tek elden yürütmenin güven ve rahatlığını yaşatmaktadır. 

SÜREKO;

  • Güçlü Ekibi,
  • Yüksek Marka Güvenilirliği,
  • Entegre Atık Yönetim Tesisi,
  • Uzun yıllara dayanan tecrübesi,
  • Müşteri sahasında oluşabilecek atıkların tamamı için yeterli lisans ve yetkinlik belgeleri,
  • Müşterisine tek firma ile çözüm üretme becerisi

İle güvenilir ve yenilikçi Saha Atık Yönetimi hizmeti vermektedir. 

Müşterisinin sahasında oluşabilecek tüm atıkları oluştukları noktada ayırır, firma atık alanında elleçleme hizmetini verir ve güçlü lojistik ağı ile Kula’da bulunan entegre atık yönetim tesisine sevkiyatlarını gerçekleştirir. Tüm bu hizmetleri güvenilir izleme sistemleri ile birleştirerek müşterisine bu kapsamda yalnızca ana üretim konusuna odaklanma imkanı sağlamaktadır.  


Saha Atık Yönetiminde Çevreci Yaklaşım ve Sıfır Atık Yönetimi

Saha Atık Yönetimi kapsamında en önemli amaçlardan biri firmaların “Sıfır Atık” projelerine destek olmaktır. SÜREKO, Saha Atık Yönetimi kapsamında yaptığı firmaya özel çalışmalar ile üretim ve işletim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların minimum düzeye indirilmesine destek olmakta, oluşan atıklar için ise maksimum geri kazanım oranlarını hedeflemektedir. 

SÜREKO, müşterileri için Sıfır Atık Projeleri kapsamında öncelikli olarak mevcut durum tespiti yapar, ihtiyaç ve önerilerini belirttiği bir rapor hazırlar ve uygulamalarda destek sunar.  Tek elden çözüm sağlayabilmesi nedeniyle geri kazanım oranlarını en üst seviyeye çıkarmış olur.

Müşterilerinin sahasına yapmış olduğu yatırımlar ile lojistik operasyonlarında minimum sefer sayılarını hedefleyerek çevresel risklerin de önüne geçmektedir.  

saha_atik_yonetimi

19 Şubat 2019 Salı

Tüm Haberler