Haberler

≡

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yürütülen Sıfır Atık Zirvesi Gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi 1 Kasım 2018 tarihinde Sıfır Atık Zirvesi ile tanıtıldı.

Projenin hedefi ve öneminin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sayın Emine Erdoğan tarafından anlatıldığı zirvede; Gaziantep Belediye başkanı ve Türkiye Belediyeler birliği başkanı Fatma Şahin tarafından belediyelerin projeyi nasıl uyguladıkları ve geliştirdiklerine dair sunum ve videolar eşliğinde tüm katılımcılara örnek olabilecek çalışmalar paylaşıldı.

Projenin başladığı tarihten itibaren Projeye destek veren STK ve kurumların iyi uygulama örnekleri aktarılarak, projenin çevre ve sektöre sağladığı faydalar tüm katılımcıların beğenisini topladı.

Proje sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde başlatılan proje, elde edilen olumlu ve güzel sonuçlarla dikkat çekerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek oldu.

Sıfır atık projesi özelinde amaçlananın, bilinçli tüketim kültürünü teşvik etmek ve evde, okulda, fabrika, hastane ve işyerinde kâğıdı gıdadan, camı metalden ayrıştıracak bir sistem kurmak olduğunu söyleyen Sayın Emine Erdoğan, “ Bir projenin başarıya ulaşması, toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasıyla mümkün olabilir. Kurumların bu projeye sahip çıkması çok önemli. Üniversiteden, fabrikaya, kamu kurumlarından alışveriş merkezlerine tüm kurumlar sıfır atık hassasiyetini kurumsal kültüre dönüştürebilirse, sistemlerini ona göre kurarlar ve böylece bireylerin davranışları da buna göre şekillenir, kurum kültürü oluşur” diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi’nin 2018 yılında aşamalı olarak; kamu kurumları, terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, otel-restoran gibi tesisler ve büyük fabrika ve işyerlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye’de bu kültürün iyice yerleşmesi için Projenin nihai hedefi 2023 yılı olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık önleme yaklaşımıdır. Projenin ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve Külliye’ de uygulamaya konularak, tüm illere hızla yayılması hedeflenmektedir.

Projenin öncelikli hedefleri;

Çöp toplama ve taşıma maliyetlerinin azaltılması
Düzenli depolama sahalarının ömrünün uzatılması
Plastik, Cam, Kağıt-Karton, Teneke gibi atıkların ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması
Bireylerin, kamu kurum ve kuruluşların, özel sektörün atık konusunda duyarlılıklarının artırılması
Çevresel risklerin azaltılması

Sıfır Atık Projesi'nin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan önemli etkilerinin yanı sıra bu proje ile yıllık 12.5 milyar lira tutarında ekonomik kazanç hedeflenmektedir.

Sıfır atık projesinin yaygınlaşmaya başladığı son 10 aylık süreçte projenin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması, çalışmaların seri bir şekilde yürütülmesi ve sıfır atık sisteminin aşamalı olarak kurulmasının sağlanması amacıyla sıfır atık yönetimi planı oluşturulmuştur.

Sıfır Atık uygulaması eylem planı kapsamında 2018 yılından başlayarak 2023 yılına kadar kademeli olarak başta kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları ile alışveriş merkezleri olmak üzere tüm Türkiye de uygulamaya geçilmesi beklenmektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmekle Yükümlü Olan Kurumlar:

100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler,
Alışveriş merkezleri,
Havalimanları,
Limanlar,
Marinalar,
4 ve 5 yıldızlı oteller

Diğer kurumlar, talep etmeleri durumunda sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi 6 Aşamadan Oluşmaktadır:

Atık oluşumun önlenmesi, azaltılması için eğitici faaliyetlerin yapılması

Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması için çalışmaların yapılması

Biriken atıkların toplanarak geçici depolama alanına taşınması

Geçici depolama alanına getirilen atıkların kayıt altına alınması ve ilgili konteynerine atılması

Biriken atıkların çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi

Organik nitelikli atıklardan kompost elde edilmesi veya belediyenin kompost veya biyo-metanizasyon tesisine gönderilmesi

cevre_ve_sehircilik_bakanliginca_yurutulen_sifir_atik_zirvesi_gerceklesti

12 Kasım 2018 Pazartesi

Tüm Haberler