Haberler

≡

Atık Üreticileri İçin Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı Rehberi

Tehlikeli atıkların yönetiminde Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre iş ve işlemler yürütülür. Bununla birlikte, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin yedinci fıkrasında “Geçici depolama alanlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni almaları gerekmekte olup alınacak olan geçici depolama izni süresiz olarak verilmektedir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izninin yenilenmesi gerekmektedir. Atık miktarına bakılmaksızın geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilerin Endüstriyel Atık Yönetim Planı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tehlikesiz atık geçici depolama alanları için izin alınmasına gerek görülmemektedir. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir. 

TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARINDA ARANAN ŞARTLAR:

1. Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanır. Geçici depolama alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı olarak depolanır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar aynı konteynırda depolanmaz.

2. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama izni İl Müdürlüğü tarafından süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.

3. Geçici depolama alanına alınan her bir atık etiketlenir. Etiket üzerinde;

a) Atığın atık kodu,

b) Tehlikeli atık olup olmadığı,

c) Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,

ç) Atığın depolama alanına giriş tarihi

bilgileri yer alır.

4. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü olan geçici depolama alanları için miktara bakılmaksızın mali sorumluluk sigortası yaptırılır. Mali sorumluluk sigortası olmayan tesislere geçici depolama izni verilmez. Geçici depolama alanları/konteynırları için yaptırılan mali sorumluluk sigortaları her yıl yenilenerek il müdürlüğüne sunulur.

5. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir.

Geçici Depolama Alanının Özellikleri

1. Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde oluşturulur. İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, tehlikesiz atık geçici depolama alanının üstünün kapalı olması şartı aranmayabilir.

2. Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir.

3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

4. Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez.

5. Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınır.

6. Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.

7. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır.

8. Geçici depolama alanı olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanılması halinde konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynırın etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.

9. Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir.

10. İl müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alınır.

atik_ureticileri_icin_tehlikeli_ve_tehlikesiz_atik_gecici_depolama_alani_rehberi

31 Temmuz 2018 Salı

Tüm Haberler
Replica Tag Heuer Watches Patek Philippe Replica Richard Mille Replica Watches Breitling replica watches Franck Muller Replica Watches replica watches Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Mido Replica Watches Tudor Replica Watches Longines Replica Watches Omega Replica