Haberler

≡

Yeni yıl vesilesi ile geçmişin muhasebesi ve sektörün geleceği...

09.03.2016, Çarşamba

Ömür defterimizden bir yaprak daha düşüyor ve yeni yıla umutla giriyoruz... Yıldönümleri benim için her zaman bir sevinç vesilesinden ziyade hızlı bir mu - hasebe yaptığım zaman dilimleridir. Atık Yönetimi sektörü açısından 2015 yılı nasıl geçti? sorusuna kısa bir cevap vermek gerekirse daha çok zemin iyileştirme faaliyetlerinin yer aldığı, zorlu yıllardan bir tanesi idi. Bölgesel ve konjonktürel problemler, küresel ve yerel ekonomik verilerdeki radikal değişimler, seçimler vb. etmenler 2015 yılının atık sektöründe beklendiği/ arzu edildiği gibi bir atılım, bir sıçrama yılı olmasını engellerken, daha çok mevzuat açısından daha sağlam zemin hazırlığı, firmaların da mevcudu koruma ve idame ettirme çabaları yoğunlaştığı, yayın geriye basıldığı bir yıldı 2015. 2015 yılı bir kayıp yıl olmadı. Birkaç yeni yatırımlar açısından bakıldığında, bazı önemli kazanımları da oldu. Ancak stresler, gelişim beklentileri daha fazla 2016’ya ertelendi, kaydırıldı. 2023 Türkiye vizyonunda artık telafi edilemez gecik - meler ve maliyetler oluşturmamak adına 2016’nın “Atık yönetiminde Atılım Yılı” olması gerekiyor.

Bir sektörü oluşturan yatırımcı, işletmeci, lojistik, denetim, danışmanlık, yetkilendirilmiş kuruluşlar, vb. oyuncular kadar, kapasite gelişimine katkı veren birlikler, dernekler, STK’lar, sektörel der- giler, etkinlikler, akademik çalışmalar, üniversiteler de o sektörün önemli unsurlarıdır. Bir sektörün sağlığı oyuncu sayısı, kalitesi ve sürekliliği ile tanımlanabilir. Bu açıdan Atık sektörü Türkiye’de henüz istenilen gelişimi de tamamlayamamıştır. Bu gelişimin arzu edilen seviyeye ulaşması, Türkiye’nin sürdürülebilir çevre ve atık yönetiminde imalat sektörlerindeki gibi ölçülebilir ve izlenebilir bir hizmet kalitesine ulaşabilmesi için atması gereken bir çok adım var.

2023 Projeksiyonu’nda kişi başı gelirini 10.000 US$ seviyelerinden 2,5 kat artış ile yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçmeyi hedefleyen Türkiye’nin, atık miktarında %40 ila 85, Yönetim maliyetlerinin ise 2,5 -3 kat artış beklenmektedir. Atık yönetiminin finansal sürdürül- ebilirlik probleminin bir an önce giderilmesi gerekmek- tedir. Finansal tanımı ve kaldıraçlaması olmayan sektör hurdacılık anlayışından kurtulması ve büyümesi de mümkün değildir. Endüstriyel atıkların izlenebilirliğinin sağlanması, lisanslı tesislerde uygun teknik ve metotlar ile geri kazanılması ve bertarafı yeni Dilovalar’ı, Tuzlalar, Gaziemirler’i... engelleyecek, bu güzel vatanın taşını, toprağını, suyunu ve havasını daha temiz kalmasını temin edecektir. Başta sayısı 30’a ulaşan büyükşehirlerin önümüzdeki kalan efektif 5-6 yıl içinde kentsel dönüşümü (sadece binaların yenilenmesi fırsatı olarak değil) anahtar olarak kullanarak, ulaşım, çevre, turizm, enerji başlıklarını da kapsayan döngüsel ekonomiye geçiş için gerekli alt yapı yatırımları tamamlamalıdır.

Karbon, su, atık ayak izini verimli proses ve uygulamalar ile küçültmüş, atık yönetimini de hem istihdam hem de kaynak yönetimi açısından rekabet avantajına döndürebilmiş olması halinde 2023 hedeflerini sürdürülebilir olarak yakalayabilecektir.

Hammadde ve enerji açısından maalesef avantajlı olmayan ülkemizde, lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçilmesi elzemdir.

DALYA 100! RECYCLING INDUSTRY 100. SAYISINI VE 10. YAŞINI TEBRİK EDİYORUZ

Sektör tanımı içinde kapasite gelişiminde sektör dergilerinin, etkinliklerin, akademik çalışmaların yeri çok önemlidir demiştik. Zira bu mecralar, fikirlerin üretildiği, paylaşıldığı, tartışıldığı, başarılı uygulamaların ve alınan derslerin yaygınlaştırıldığı önemli bir vasatı temin eder. Bu bağlamda; Recycling Industry atık sektörünün nabzını tutan ve önemli bir görevi ifa eden bir dergi.

Daha önce IWES, Atık teknolojileri dergisi gibi kapasite gelişim ihtiyacına destek vermek için farklı platformlarda yoğunlaştığım için- 2012 ve sonrası RecyclingI ndustry’nin ile daha yakın olma şansım oldu. Bu nedenle farklı perspektiflerden değerlendirdiğimde Recycling Industry dergisinin ne kadar zor ve özverili bir çaba ortaya koyduğunu yaki- nen takdir ediyorum. Tüm sektör dergileri önemlidir ancak, özellikle gelişmemiş bir sektörde aylık dergi çıkarmak ve idame ettirmek çok daha zor bir müc- adele. Recycling Industry dergisi bu anlamda atık sektörünün bir araya geldiği, nefes aldığı, birbirinden haber aldığı önemli bir imkan. Bu çabayı hizmet kalitesi sancısı ile veren Grupe’yi tebrik ediyorum.

2016 yılının her türlü atıktan temizlenmiş, daha yeşil bir çevrede, daha müreffeh, bol enerjili (yenilebilir ve yenilenebilir olanından), başarılı bir yıl olmasını diliyorum.


Dr. OĞUZ CAN
RECYDIA Genel Müdürü
 

yeni_yıl_vesilesi_ile_gecmişin_muhasebesi_ve_sektorun_geleceği

9 Mart 2016 Çarşamba

Tüm Haberler