Saha Atık Yönetimi. Süreko atık yönetimi danışmanlığı, atık yönetimi izmir, atık bertaraf, kimyasal atık bertarafı

Saha Atık Yönetimi

Saha Atık Yönetimi

Saha atık yönetimi, atık üreticisi tesislerinde meydana gelebilecek tüm atıkların tek elden yönetilmesidir. Atıklar, atık üreticisinin atık bölgesindeki uygun bölümlerde geçici olarak depolanır ve atık türlerine göre geri dönüştürülür / geri kazanılır veya atık bertaraf edilir. Atıkların tüm yönetimi ve taşınması, Süreko tarafından gerçekleştirilmektedir.

Saha Atık Yönetimi Kapsamında Sağladığımız Hizmetler:

Müşteri üretim alanı içinde atıkların ayrıştırılması ve toplanması.

Üretim sahasında toplanan atıkların müşteri atık alanına taşınması.

Atık alanında atıkların ayrıştırılması.

Müşteri atık sahasının düzen ve organizasyonunun sağlanması.

Atıkların saha içinde ve dışında lojistik operasyonunun yönetilmesi.

Atık operasyonlarının günlük olarak atık üreticisine raporlanması.

Atıkların geri dönüşüm / geri kazanım ve bertarafının sağlanması.