Hizmetlerimiz

Biyo Kurutma

Biyo Kurutma

Evsel atıklar ve organik içerikli tehlikesiz arıtma çamurları tesis girişinde tartılır, atık bilgileri kaydedilir ve ön işlem tesisine girişi yapılır. Kompostlaştırma işlemine tabi tutulacak piramit şeklindeki yığınlar membranla örtülü olarak tutulmaktadır. Yığınların tutulacağı alan özel olarak hazırlanmış beton zeminlerdir.

Bu alanlar yığının homojen olarak havalandırılması için gerekli hava kanallarını barındırır. Yığınların tutulacağı alanlarda yığınlardan kaynaklanan sızıntı sularının toplanması için sızıntı suyu kanalları yapılmıştır. Yığınlar haftalık periyotlarda tesiste bulunan iş makinası tarafından karıştırılmaktadır. Membran örtülü açık kompostlaştırma (biyo kurutma) sürecinden elde edilen kurutulmuş atıklar atıktan türetilmiş yakıt elde etmek üzere ATY Tesisi’ne sevk edilir.

TAG: evsel atıkların geri dönüşümü