Endüstriyel Atık Düzenli Depolama, endüstriyel atık bertarafı, endüstriyel atık yönetimi, geri dönüşüm tesisi

Endüstriyel Atık Düzenli Depolama

Endüstriyel Atık Düzenli Depolama

Süreko, Türkiye’de endüstriyel atıklar için düzenli depolama uygulaması yetkinliğine sahip olan ilk özel şirkettir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan lisans ile I. Sınıf Düzenli Depolama Alanına “ Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2-C" kapsamındaki atıklar kabul edilmektedir. Akredite Analiz Laboratuvarları tarafından analizi uygun olan atıklardan numune alınmakta ve kendi laboratuvarımızda kontrol edilir. Kontrolü yapılan atıklar atık üreticisi ile görüşülerek karar verilen günde tesise alınıp, kantarda tekrar numune alınan atık uygunluk testine tabi tutulmaktadır.

Uygunluk testi olumlu çıkan atıklar laboratuvar tarafından Düzenli Depolama Kabul Formu’na işlenmekte ve araç I. Sınıf Düzenli Depolama Alanına sevk edilmektedir. Düzenli depolama sahasına kabul edilen atıklar uygun olan bölüme dökülür. İş makineleri yardımı ile serme / sıkıştırma işlemleri uygulanarak üzeri, koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için, ara örtü toprağı ile kapatılır. Geçirimsizlik tabakası üzerinde yer alan drenaj sistemi ile sızıntı suları havuzda toplanır. Sahadan çıkan atık araçları tekerlek ve araç yıkama istasyonunda yıkanarak tesisten ayrılmaktadır.

TAG: endüstriyel atık yönetimi