Hizmetlerimiz

Kontamine Varil Geri Kazanım

Kontamine Varil Geri Kazanım

Tesisimize kabul edilen kontamine variller, ayrıştırılarak depolanmakta ve solvent vb. gibi çözgenler ile temizlenerek, geri kazanılmaktadır.

Geri kazanım işlemlerinden kaynaklanan atık sular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği deşarj standartlarına uygun şekilde, atık su arıtma tesisimizde işlem görmektedir.