Kablo Geri Kazanımı. Endüstriyel atık bertarafı, endüstriyel atık depolama, endüstriyel atık yönetimi

Kablo Geri Kazanımı

Kablo Geri Kazanımı

Kablo geri kazanım tesisimizde tehlikeli ve tehlikesiz nitelikli kabloların geri kazanımı yapılmaktadır.

Bakır, alüminyum ve demir içerikli kablolar; plastik ve izolasyon materyalinden ayrılarak, yeniden ürün eldesi amacıyla kablo üreticilerine ve dökümhanelere sevk edilmektedir.

Geriye kalan tüm kablo atıkları, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisimizde değerlendirilmektedir ve tesisimiz sıfır kablo atığı ile faaliyetlerine devam etmektedir.