Hizmetlerimiz

Sıvı Atık Kimyasal Ön İşlem

Sıvı Atık Kimyasal Ön İşlem

Tesisin amacı, sıvı ve pastöz yapıda bulunan tehlikeli atıkları, kimyevi maddeler yardımı ile deşarj edilebilecek temiz su haline getirmektir. Atık kabulü yapılmadan önce atık üreticisinden numune alınır ve laboratuvarda analize tabi tutulur. Yapılan çalışması sonucunda “Ön İşlem Reçetesi” hazırlanmaktadır. Entegre bir yapı olarak tasarlanmış tesisimizde, atığın yapısına göre farklı ünitelerde seperasyon ve nötralizasyon gibi prosesler tamamlanmaktadır.

TAG: tehlikeli atık geri dönüşümü | kimyasal atıklartehlikeli atık bertarafı