Endüstriyel Atık Ara Depolama. Endüstriyel atık bertarafı, endüstriyel atık depolama, endüstriyel atık yönetimi

Endüstriyel Atık Ara Depolama

Endüstriyel Atık Ara Depolama

Tehlikeli atıkların ara depolanmasının temel amacı, bu atıkların geri kazanım tesisleri ve/veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce lisanslı bir tesiste toplanması ve geçici bir süre güvenli bir şekilde depolanmasıdır.

Anadolu ve Ege’de yer alan ara depolama tesislerimizin lokasyonları, küçük miktarlardaki atıkların en ekonomik şartlarda taşınmasını mümkün kılmıştır. Depolama işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için, tesislerimiztüm işletme koşullarına ve donanım sistemlerine sahiptir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış olan lisansımız kapsamında, her türlü güvenlik önlemleri uygulanan tesisimizde, tüm sanayicilerimizin atıklarına tehlikeli atık ara depolama hizmeti verilmektedir.