Nasıl Bir İz Bırakmak İstersiniz ? / Geri Dönüşüm Ekonomisi Atık Yönetim Zirvesi Eki

Basın

≡

Nasıl Bir İz Bırakmak İstersiniz ? / Geri Dönüşüm Ekonomisi Atık Yönetim Zirvesi Eki

Süreko Atık Yönetimi A.Ş. Ege Bölge Satış Yöneticileri Ceren Yalavuz ve Özgür Çiftçi ile ‘tehlikeli’ ve ‘tehlikeli olmayan’ atıkların bertaraf edilmesi ve geri kazanılması konularını Geridönüşüm Ekonomisi okuyucuları için konuştuk.

Süreko olarak topladığınız ve sisteme kazandırdığınız atık miktarı nedir?

SÜREKO’da geçen yıl 137 bin ton dolayında endüstriyel atık işlendi. Bu atığın yaklaşık 44.000 tonu düzenli depolama sahasında bertaraf edilirken, 13.000 tonu RDF (Endüstriyel AtıktanTüretilmiş Yakıt) olarak çimento fabrikalarına alternatif yakıt olarak olarak verilmekle birlikte 90.000 tonu ara depolama ve geri kazanım yöntemi ile yönetildi. Geri dönüştürülebilir malzemelerin bir ham madde olduğunun bilincinde olarak bu paralelde çalışmalarımızı yürütüyor, adımlar atıyoruz. Süreko özelinde atık; bir değer demektir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları düşündüğümüzde, ham madde sorununun çözülmesinde ve kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesinde atığın iyi yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu çerçeverede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Proje çalışmalarının taşıdığı önemin de bilincindeyiz. Süreko olarak endüstriyel atığın sisteme geri kazanımı konusunda çalışmalar yürütüyorsunuz.

Peki, evsel atık için neler yapıyorsunuz?

Recydia bünyesindeki diğer şirketimiz olan Hereko ise evsel atık ya da belediye atıkları olarak adlandırılan malzemelerin geri kazanım ve bertaraf edilmesiyle ilgili olarak İstanbul Kömürcüoda’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Evsel atık yönetiminde deneyimli olan Hereko bu atıklardan plastik, cam,metal gibi ürünlerin geri dönüşümünü sağlarken ayrıca çimento fabrikalarının yakıt olarak kullandıkları petrokoka önemli bir alternatif yakıt olan yüksek  kalitede ATY (Evsel atıktan türetilmiş yakıt) üretimi yapmakta.

Sıfır Atık Projesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Dünya ülkeleri, özellikle Avrupa sıfır atık konusuna eğileli uzun yıllar oldu. Ülke olarak konuya odaklanmamız son yıllarda gerçekleşti fakat hızlı bir şekilde yol almayı başardığımızı düşünüyoruz. Kültür olarak israfa karşı hassas bir ülkeyiz. Kısa sürede sıfır atık projesine entegre olup, iyi şeyler başaracağız. Paydaşlar olarak da sıfır atık projesi kapsamında bir araya gelmemizin, sürecin hızlandırılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi adına fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz.

nasil_bir_iz_birakmak_istersiniz___geri_donusum_ekonomisi_atik_yonetim_zirvesi_eki

5 Nisan 2019 Cuma