YAN YOLLAR…

Basın

YAN YOLLAR…

Acısı tatlısı ile bir yılı daha geride bıraktık. Bu yılın içinde öncelik ile sektör dışı haberler ile çok sarsıldık. Ancak sektöre bir göz atacak olursak sektörün gelişme gösterdiği bir yılı geride bıraktık.

Her geçen yıl atık sektörünün geliştiğini ve büyüdüğünü gözlemliyoruz. Ambalaj atıkları konusunda çok olumlu gelişmeler kaydedilmekle birlikte içinde bulunduğumuz gergin ve istikrarsız döneme rağmen pazar büyümekte.

Ancak yasal ve idari boşluklar denetim mekanizmasının yeterli seviyelerde olmaması nedeni ile sektörün özellikle endüstriyel ve tehlikeli atıklar tarafında son derece çarpık geliştiği ve bertaraf konularında ise normal yollar dışında yan yollara sapıldığı bir yılı geride bıraktık. Sektör içinde yan yollara sapanların veya kendilerince alternatif bertaraf metotları geliştirenlerin sayısının arttığını gördük.

İşte bu sayının nasıl arttığını gördük derseniz sahipsiz bulanan atıkların miktarının arttığı bir yılı geride bıraktık, bu sahipsiz atıkları orman içlerinde boş depolarda, terkedilmiş inşaatların içlerinde, tarlalarda, otoyol inşaatlarının kenarlarında birçok kereler rastladık. Bizler sorumluluğunun bilincinde olan firmalar olarak üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yaptık bu atıkları çevreye, insana ve doğaya zarar vermeden ve hiçbir bedel almadan bertaraf ettik.

Bu sosyal ve kamu bilinci ile hareket ederken, kamu ve doğanın sağlığını sadece para kazanmak uğruna tehlikeye atanların yoğun olduğu bir yılı geride bıraktık. Üstelik bu kazançlarını da aleni olarak bertaraf maliyetlerinin çok çok altında fiyatlar ile alarak bu atıkları bertaraf edemeyerek Pazar dengelerini bozanların ama hiçbir bedel ödemedikleri bir yılı geride bıraktık. İşte bu dengesizliklerin ve problemlerin üzerine gidilmesi gereken bir yıla giriyoruz.

2017 yılında yapılması gerekenlerin başında sektörümüzü bu tip olaylardan arındırmamız gerekmektedir. Hem bize emanet olan bu dünyadaki görevimizi tam anlamı ile yapmak hem de bu emaneti artık daha fazla zarara uğratmamak için çok çalışmamız gerekmektedir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bu tip konular ile karşı karşıya olmamız nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın taşra teşkilatlarının bu tip konulara daha duyarlı ve Çevre Kanunu’nun gereklerini her bölgede aynı seviyede takip etmelidir. Bu problemlerin hem sektör, hem bakanlık hem de yerel teşkilatlar seviyesinde üzerine gidilmelidir.

Recydia grubu olarak Süreko Atık Yönetimi firmamızı 2016 yılında %22 büyüterek 2016 yılında da büyüme hedeflerimizi tutturduk. Hereko firmamızda ise finansal sürdürülebilirlik çalışmalarımız yürüterek firmamızı ve tesisimizi geleceğe güven ile bakacak duruma getirdik.

2017 yılı grubumuz için büyüme yılı olarak hedeflenmiş olup tüm hazırlıklarımızı ve planlarımızı bu yönde yaptık. 2017 yılına daha güven ile bakmak istemenin yanı sıra zor bir yıl olacağını bekliyoruz. Hem komşu ülkelerdeki mevcut durumlar, hem ülkemizin Avrupa Birliği ile olan pozisyonu hem de dünyadaki konjonktürel dengesizlikler 2017 yılında zor günler geçirebileceğimizi işaret etmektedir. 2017 yılı 2016 yılından daha zor ve çetin geçecek, ancak bu tip kriz ortamları temelleri sağlam olan birçok kuruluş için atılım ve büyüme fırsatları yaratmaktadır. İşte zor geçebilecek bu 2017 yılı içinde sektör içinde birçok çözülme olabilir. 2017’de sektörde bir eleme yaşanabileceğini beklemekteyiz.

2017 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve paydaşlarımıza sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileği ile ayak izimizin doğru olmasını dilerim.

Nasıl bir ayak izi bırakmak istediğinize siz karar verin…

yan_yollar…

30 Ocak 2017 Pazartesi