Türkiye’de atık yönetimi halen istenilen seviyeden uzak

Basın